ngụy
thục
ngô
quần
Tào Tháo
Tào Ngụy
Tào Tháo là nhà chính trị, nhà quân sự và còn là một nhà thơ nổi tiếng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đã đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc
Kỹ Năng
Tư Mã Ý
tÀO NGỤY
Tư Mã Ý, biểu tự Trọng Đạt, là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ. Ông có công lớn bảo vệ được Tào Ngụy trước các cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng
Kỹ Năng
Chân Cơ
tÀO NGỤY
Chân hoàng hậu còn được gọi là Chân Mật hoặc Chân Lạc, đương thời xưng là Chân phu nhân, là nguyên phối phu nhân của Tào Ngụy Văn Đế Tào Phi, vị Hoàng đế đầu tiên nhà Tào Ngụy. Bà là mẹ của Tào Ngụy Minh Đế Tào Duệ, người kế vị của triều đại này.
Kỹ Năng
Quách Gia
tÀO NGỤY
Quách Gia, tự Phụng Hiếu, là một nhà chiến lược và mưu sĩ trọng yếu của Tào Tháo trong thời kỳ cuối của nhà Đông Hán và thời kỳ đầu của Tam Quốc tại Trung Quốc
Kỹ Năng
Lưu Bị
Tây Thục
Hán Chiêu Liệt Đế, hay Hán Tiên chủ, tên thật là Lưu Bị, tự là Huyền Đức, là Hoàng đế khai quốc của nước Thục Hán, một chính trị gia và thủ lĩnh quân phiệt vào cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc
Kỹ Năng
Quan Vũ
Tây Thục
Quan Vũ, hay Quan Công, tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc.
Kỹ Năng
Triệu Vân
Tây Thục
Triệu Vân, tự Tử Long, là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là công thần khai quốc nhà Thục Hán, là một vị tướng võ nghệ dũng mãnh, có mưu lược và tận trung vì nước, được binh sĩ Thục Hán ca ngợi là "Hổ uy tướng quân".
Kỹ Năng
Gia Cát Lượng
Tây Thục
Gia Cát Lượng, biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, là Thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, nhà giáo dục, và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Quý Hán thời Tam Quốc.
Kỹ Năng
Tôn Quyền
Đông Ngô
Tôn Quyền, tự là Trọng Mưu, thụy hiệu Ngô Đại Đế, là người sáng lập của chính quyền Đông Ngô dưới thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông thừa hưởng quyền kiểm soát đất Giang Đông từ tay huynh trưởng, Tôn Sách, năm 200.
Kỹ Năng
Đại Kiều
Đông Ngô
Đại Kiều lấy Tôn Sách lập nên nhà Đông Ngô thời Tam Quốc. Đại Kiều được mô tả là cô gái nhu mì, đẹp trầm lặng, đôi mắt diễm lệ nhưng đa sầu, tính cách hiền hậu, nhút nhát, sống nội tâm và tình cảm. Nàng thích việc nữ công gia chánh, thêu thùa nấu ăn, chăm sóc hoa lá.
Kỹ Năng
Chu Du
Đông Ngô
Chu Du, tự Công Cẩn, đương thời gọi là Chu Lang, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở Xích Bích trước đại quân của Tào Tháo.
Kỹ Năng
Tôn Thượng Hương
Đông Ngô
Tôn Thượng Hương (Tôn Phu Nhân) là một người vợ của Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị, con gái của Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên, em gái của Tôn Sách và Tôn Quyền.
Kỹ Năng
Điêu Thuyền
Quần Hùng
Điêu Thiền, thường phiên âm là Điêu Thuyền, là một mỹ nhân xinh đẹp nổi tiếng xuất hiện trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa.
Kỹ Năng
Lữ Bố
Quần Hùng
Lã Bố hay Lữ Bố, tên tự Phụng Tiên, là một viên mãnh tướng nổi tiếng và lãnh chúa quân phiệt vào cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Do có công diệt trừ gian thần Đổng Trác, ông được Hán Hiến Đế phong tước hiệu Ôn hầu, nên được gọi là Lã Ôn hầu, ban giả tiết, nghi trượng ngang hàng bậc Tam công.
Kỹ Năng
Đổng Trác
Quần Hùng
Đổng Trác, tự Trọng Dĩnh, là một tướng quân phiệt và quyền thần nhà Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng là một gian thần, một quân phiệt tàn bạo, giữ chức Thứ sử Tịnh Châu.
Kỹ Năng
Lữ Linh Khởi
Quần Hùng
Lã Linh Ỷ hay Lã Linh Khởi là con gái của quân phiệt Lã Bố thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc
Kỹ Năng