Trở về

Event Web - Pháo Hoa Rực Rỡ

29-05-2024

Thời gian:

- Thời gian sự kiện: từ ngày 30/05 đến 10:00 ngày 07/06/2024 (GMT+7)
- Thời gian nhận lượt Bắn Pháo: từ 00:00 ngày 30/05 đến 23:59 ngày 06/06 (GMT+7)
- Hạn sử dụng mã thưởng: đến hết 30/06/2024

*Lưu ý:
- Sau 0h ngày 07/06 (GMT+7) sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ nhận thêm lượt
- Sau 10:00 ngày 07/06 (GMT+7) sẽ không thể Bắn Pháo Hoa

Thể lệ:

- Tham gia sự kiện tại link: https://manhtuong3q.vn/su-kien/phao-hoa-ruc-ro

- Sau khi tham gia, chúa công cần ĐĂNG NHẬP ĐÚNG TÀI KHOẢN và CHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ NHẬN THƯỞNG INGAME, nếu chọn sai nhân vật sẽ không thay đổi được

- Chúa công tham gia Bắn Pháo Hoa mỗi ngày để nhận được nhiều phần thưởng khác nhau.

- Chúa công có thể vào mục "NHẬN LƯỢT" để làm nhiệm vụ và nhận lượt tham gia Bắn Pháo. Mỗi ngày sẽ có số lần nhận nhiệm vụ nhất định tùy theo nhiệm vụ, nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày.

Nhiệm Vụ Nhận Lượt Mỗi Ngày

Nhiệm Vụ

Lượt Nhận

Đăng nhập sự kiện mỗi ngày

2

Chia sẻ sự kiện

2

Tham gia Group

2

Tích nạp vào game mỗi 20,000 VND

Tích nạp tính từ 00:00 30/05 đến 23:59 ngày 06/06/2024
Tích nạp được tính khi chuyển Xu vào game hoặc nạp IAP

1

 

Phần Thưởng

Thưởng Bắn Pháo Hoa:

Chúa công Bắn Pháo Hoa sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong các phần quà sau: Pháo Hoa, Cờ Đỏ, Sao Vàng, Code Quà Phú Quý, Code Quà May Mắn, Code Quà Vui Vẻ, Code Quà Hạnh Phúc.

Code Vòng Quay

Quà Thưởng

Quà Vui Vẻ

Bạc*300000
Thẻ Chiêu Mộ Tinh Anh*10
Đan EXP-IV*20
Đan Bồi Dưỡng*100

Quà May Mắn

Bạc*500000
Thẻ Chiêu Mộ Thần Tướng*5
Đá Tinh Luyện-IV*10
Rương Đá Lv.5*1

Quà Phú Quý

KNB*300
Thẻ Chiêu Mộ Linh Thú*5
Thức Ăn Linh Thú-III*20
Đá Tẩy Linh Thú*100

Quà Hạnh Phúc

KNB*500
Thẻ Chiêu Mộ Minh Văn*5
Hộp Thể Lực-II*2
Mảnh Minh Văn*200

 

*Kích hoạt mã thưởng trong game để nhận thưởng, mỗi loại mã thưởng chỉ có thể kích hoạt 1 lần / 1 nhân vật. Xem hướng dẫn nhập code tại https://manhtuong3q.vn/news/tin-tuc/huong-dan-nhap-giftcode_20
**Hạn sử dụng mã thưởng: đến 31/05/2024

Ghép Cờ Nhận Quà:

◈ Thông Tin Ghép Cờ:

 Quà Ghép Cờ

Vật Phẩm Cần

Quà Thưởng

Quà I

2 Cờ Đỏ + 2 Sao Vàng

Bạc*300000
Thẻ Chiêu Mộ Tinh Anh*10
Đan Bồi Dưỡng*200
Mảnh Tướng (Chọn)*20

Quà II

5 Cờ Đỏ + 5 Sao Vàng

KNB*400
Thẻ Chiêu Mộ Thần Tướng*5
Đá C.Hóa Thần Binh-III*10
Mảnh TB Đỏ*10

Quà III

7 Cờ Đỏ + 7 Sao Vàng

Bạc*500000
Thẻ Chiêu Mộ Linh Thú*5
Đá Tẩy Linh Thú*200
Rương Đá Lv.5 (Chọn)*2

Quà IV

9 Cờ Đỏ + 9 Sao Vàng

Bạc*700000
Thẻ Chiêu Mộ Minh Văn*5
Mảnh Minh Văn*500
Hộp Thể Lực-III*2

Quà V

11 Cờ Đỏ + 11 Sao Vàng

Bạc*1000000
Thẻ Chiêu Mộ Tham Tướng*5
Mảnh Thần Binh*30
Đá Rèn Hồn Thần Binh*20

Quà VI

14 Cờ Đỏ + 14 Sao Vàng

KNB*1000
Thẻ Chiêu Mộ Phù Văn*5
Mảnh Vạn Năng*20
Rương Đá Lv.7 (Chọn)*1

 

*Quà được gửi trực tiếp qua thư ingame sau khi nhận tại web. Chúa công vui lòng chọn đúng nhân vật khi bắt đầu tham gia sự kiện

Thưởng Tích Lũy Pháo Hoa

Chiến Binh tham gia Bắn Pháo Hoa nhận Pháo Hoa đạt mức tích lũy tương ứng có thể nhận quà sau:

Tích Lũy Pháo Hoa

Quà Thưởng

Tích Lũy 50 Pháo Hoa

Bạc*400000
Rương Đá Lv.5*2
Tinh Túy Đá*100
Rương Chiêu Mộ C (Chọn)*5

Tích Lũy 200 Pháo Hoa

Bạc*700000
Trang Bị Đỏ (Chọn)*1
Đá Tinh Luyện-IV*50
Rương Vạn Năng (Chọn)*10

Tích Lũy 400 Pháo Hoa

KNB*1000
Minh Văn Đỏ (Chọn)*1
Mảnh Minh Văn*6000
Mảnh Thần Binh (Chọn)*20

Tích Lũy 750 Pháo Hoa

Bạc*1000000
Đá Thức Tỉnh Tướng*30
Tướng Tinh Đỏ (Chọn)*1
Đá Tướng Tinh-III*150

Tích Lũy 2000 Pháo Hoa

Bạc*2000000
Đá Thức Tỉnh Tướng*60
Linh Thú Đỏ (Chọn)*1
Đá Tẩy Linh Thú*10000

Tích Lũy 3000 Pháo Hoa

Bạc*3000000
Đá Thức Tỉnh Tướng*100
Tham Tướng Đỏ (Chọn)*1
Đạo Thiên Thư*150

 

*Quà được gửi trực tiếp qua thư ingame sau khi nhận tại web. Chúa công vui lòng chọn đúng nhân vật khi bắt đầu tham gia sự kiện

Thưởng BXH Bắn Pháo Nhận Pháo Hoa:

Top Tích Lũy Pháo Hoa

Quà Thưởng

Top 1

Nguyên Linh Lv.4*1
Rương Vạn Năng (Chọn)*150
Mảnh Thần Binh (Chọn)*150
Bạc*10.000.000

Top 2 - 3

Nguyên Linh Lv.3*1
Rương Vạn Năng (Chọn)*100
Mảnh Thần Binh (Chọn)*100
Bạc*8.000.000

Top 4 - 6

Nguyên Linh Lv.2*1
Rương Vạn Năng (Chọn)*80
Mảnh Thần Binh (Chọn)*80
Bạc*6.000.000

Top 7-10

Nguyên Linh Lv.1*1
Rương Vạn Năng (Chọn)*50
Mảnh Thần Binh (Chọn)*50
Bạc*4.000.000

 

*Lưu ý:

- Phần thưởng Ingame: sẽ được gửi vào nhân vật của các chúa công trong vòng 48h sau khi kết thúc sự kiện. Lưu ý chọn đúng nhân vật trước khi bắt đầu sự kiện.

Chú thích vật phẩm:

- Rương Chiêu Mộ C (Chọn): Mở rương tùy chọn đạo cụ: Thẻ Chiêu Mộ T.Anh*2, Thẻ Chiêu Mộ Thần Tướng*1, Thẻ Chiêu Mộ Minh Văn*1, Thẻ Chiêu Mộ Linh Thú*1, Thẻ Chiêu Mộ Phù Văn*1, Thẻ Chiêu Mộ Tham Tướng*1.
- Rương Vạn Năng (Chọn): Mở tùy chọn Mảnh Vô Song*1 hoặc Mảnh Vạn Năng*2.
- Mảnh Thần Binh (Chọn): Mở rương chọn nhận Mảnh Thần Binh Vô Song*1 hoặc Mảnh Thần Binh*2.
- Trang Bị Đỏ (Chọn): Mở rương tùy chọn Trang Bị Đỏ
- Minh Văn Đỏ (Chọn): Mở rương tùy chọn Minh Văn Đỏ
- Tướng Tinh Đỏ (Chọn): Mở rương tùy chọn 1 Tinh Hồn Đỏ, dùng tăng sao Tướng Tinh.
- Linh Thú Đỏ (Chọn): Mở rương chọn nhận Mảnh Linh Thú Đỏ*60: Hỏa Phụng, Long Quy, Băng Sư
- Tham Tướng Đỏ (Chọn): Mở rương tùy chọn 1 Tham Tướng Đỏ.