Trở về

[Sự Kiện Web] Phúc Lợi Nạp - Mừng Giỗ Tổ

17-04-2024

Thời gian:

- Thời gian sự kiện: từ ngày 17/04 đến 10:00 ngày 26/04/2024 (GMT+7).
- Thời gian ghi nhận nạp từ: từ 00:00 ngày 17/04 đến 10:00 ngày 26/04 (GMT+7).

Thể lệ:

Tham gia sự kiện tại linkhttps://manhtuong3q.vn/phuc-loi-nap-01

- Sau khi tham gia, chúa công cần ĐĂNG NHẬP ĐÚNG TÀI KHOẢN VÀ CHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ NHẬN THƯỞNG INGAME, nếu chọn sai nhân vật sẽ không thể thay đổi được.

- Tất cả chúa công tham gia sự kiện mỗi ngày sẽ nhận nhiều phần thưởng khác nhau

- Tích Lũy Số Ngày Nạp chỉ đếm tổng số ngày nạp vào game qua trang https://pay.acegame.vn/game/a832 hoặc thanh toán trực tiếp quà CHPlay và Appstore, không tính các giao dịch dùng Vé mua gói ingame.

- Sau khi nhận thưởng từ sự kiện web vui lòng chờ trong 5~10 phút để hệ thống xử lý và gửi quà vào ingame

- Chúa công có thể vào mục "Lịch Sử" để kiểm tra tình trạng quà của mình.

Phần thưởng các sự kiện:

1. Quà Đăng Nhập Liên Tiếp 7 Ngày

Mỗi ngày đăng nhập trang sự kiện nhận thưởng.  Quà gửi trực tiếp qua thư ingame sau khi nhận thưởng.

Tích Lũy Đăng Nhập Thưởng

1 Ngày

KNB*300
Thẻ Chiêu Mộ Tinh Anh*5
Mảnh Tướng (Chọn)*10
Bạc*200000
2 Ngày KNB*300
Thẻ Chiêu Mộ Thần Tướng*3
Mảnh TB Đỏ*5
Bạc*200000
3 Ngày KNB*300
Thẻ Chiêu Mộ Linh Thú*3
Mảnh Tướng (Chọn)*10
Bạc*200000
4 Ngày KNB*300
Thẻ Chiêu Mộ Minh Văn*3
Mảnh TB Đỏ*5
Bạc*200000

5 Ngày

Bạc*200000
KNB*300
Thẻ Chiêu Mộ Tham Tướng*3
Mảnh Tướng (Chọn)*10
Bạc*200000
6 Ngày KNB*300
Thẻ Chiêu Mộ Phù Văn*3
Mảnh TB Đỏ*5
Bạc*200000
7 Ngày KNB*300
Rương Chiêu Mộ C (Chọn)*3
Mảnh Tướng (Chọn)*10
Bạc*200000

Chú thích đạo cụ:
- Rương Chiêu Mộ C (Chọn): Mở rương tùy chọn đạo cụ: Thẻ Chiêu Mộ T.Anh*2, Thẻ Chiêu Mộ Thần Tướng*1, Thẻ Chiêu Mộ Minh Văn*1, Thẻ Chiêu Mộ Linh Thú*1, Thẻ Chiêu Mộ Phù Văn*1, Thẻ Chiêu Mộ Tham Tướng*1.
- Mảnh TB Đỏ (Chọn): Mở rương chọn nhận Mảnh Trang Bị Đỏ, 60 mảnh ghép thành 1 Trang Bị Đỏ.
- Mảnh Tướng (Chọn): Mở rương tùy chọn thưởng sau: Mảnh Tướng Tím (Chọn)*6. Mảnh Tướng Cam (Chọn)*3, Mảnh Tướng Đỏ (Chọn)*1.

2. Quà Tích Lũy Ngày Nạp

- Mỗi ngày nạp bất kỳ vào game có thể nhận thưởng. Quà gửi trực tiếp qua thư ingame sau khi nhận thưởng.

- Tích Lũy Số Ngày Nạp chỉ đếm tổng số ngày nạp vào game qua trang https://pay.acegame.vn/game/a832 hoặc thanh toán trực tiếp quà CHPlay và Appstore, không tính các giao dịch dùng vé mua gói ingame. không bắt buộc phải nạp liên tiếp

Tích Lũy Ngày Nạp Thưởng

1 Ngày

Bạc*500000
Hộp Thể Lực-III*2
Rương Chiêu Mộ A (Chọn)*5
Mảnh Tướng (Chọn)*20
2 Ngày Bạc*500000
Hộp Thể Lực-III*2
Rương Chiêu Mộ A (Chọn)*5
Mảnh TB Đỏ*10
3 Ngày Bạc*500000
Hộp Thể Lực-III*2
Rương Chiêu Mộ B (Chọn)*5
Mảnh Tướng (Chọn)*20
4 Ngày Bạc*500000
Hộp Thể Lực-III*2
Rương Chiêu Mộ B (Chọn)*5
Mảnh TB Đỏ*10

5 Ngày

Bạc*500000
Hộp Thể Lực-III*2
Rương Chiêu Mộ C (Chọn)*5
Mảnh Tướng (Chọn)*20
6 Ngày Bạc*500000
Hộp Thể Lực-III*2
Rương Chiêu Mộ C (Chọn)*5
Mảnh TB Đỏ*10
7 Ngày Bạc*500000
Hộp Thể Lực-III*2
Rương Chiêu Mộ C (Chọn)*5
Mảnh Tướng (Chọn)*20
Quà Bonus
Nạp đủ 7 ngày
KNB*1000
Rương Đá Lv.6 (Chọn)*1
Rương Vạn Năng (Chọn)*30
Hộp Thể Lực-III*5

 

Chú thích đạo cụ:
-  Rương Chiêu Mộ A (Chọn): Mở rương tùy chọn đạo cụ: Thẻ Chiêu Mộ T.Anh*2, Thẻ Chiêu Mộ Thần Tướng*1, Thẻ Chiêu Mộ Minh Văn*1, Thẻ Chiêu Mộ Linh Thú*1.
- Rương Chiêu Mộ B (Chọn): Mở rương tùy chọn đạo cụ: Thẻ Chiêu Mộ T.Anh*2, Thẻ Chiêu Mộ Thần Tướng*1, Thẻ Chiêu Mộ Minh Văn*1, Thẻ Chiêu Mộ Linh Thú*1, Thẻ Chiêu Mộ Tham Tướng*1.

- Rương Chiêu Mộ C (Chọn): Mở rương tùy chọn đạo cụ: Thẻ Chiêu Mộ T.Anh*2, Thẻ Chiêu Mộ Thần Tướng*1, Thẻ Chiêu Mộ Minh Văn*1, Thẻ Chiêu Mộ Linh Thú*1, Thẻ Chiêu Mộ Phù Văn*1, Thẻ Chiêu Mộ Tham Tướng*1.
- Mảnh TB Đỏ (Chọn): Mở rương chọn nhận Mảnh Trang Bị Đỏ, 60 mảnh ghép thành 1 Trang Bị Đỏ.
- Mảnh Tướng (Chọn): Mở rương tùy chọn thưởng sau: Mảnh Tướng Tím (Chọn)*6. Mảnh Tướng Cam (Chọn)*3, Mảnh Tướng Đỏ (Chọn)*1.

3. Quà Tích Lũy Nạp

- Trong thời gian sự kiện tích lũy đạt mốc chỉ định có thể nhận thêm quà. Quà gửi trực tiếp qua thư ingame sau khi nhận thưởng.

- Tích Lũy Số Ngày Nạp chỉ đếm tổng số ngày nạp vào game qua trang https://pay.acegame.vn/game/a832 hoặc thanh toán trực tiếp quà CHPlay và Appstore, không tính các giao dịch dùng vé mua gói ingame.

Tích Lũy Nạp Thưởng

200K

Rương Chiêu Mộ C (Chọn)*5
Rương Đá Lv.5*3
Tinh Túy Đá*50
Hộp Thể Lực-III*2

500K

Rương Chiêu Mộ C (Chọn)*10
Mảnh Thần Binh (Chọn)*15
Đá C.Hóa Thần Binh-III*60
Bạc*200000

1.000K

Rương Vạn Năng (Chọn)*10
Trang Bị Đỏ (Chọn)*1
Đá Tinh Luyện-IV*60
Bạc*400000

3.000K

Rương Vạn Năng (Chọn)*20
Minh Văn Đỏ (Chọn)*1
Mảnh Minh Văn*6000
Bạc*600000

5.000K

Rương Chọn Mảnh Triệu Vân và Lữ Bố*100
Tướng Tinh Đỏ (Chọn)*1
Đá Tướng Tinh-III*120
Bạc*800000

10.000K

Rương Chọn Mảnh Triệu Vân và Lữ Bố*100
Phù Thạch Đỏ (Chọn)*1
Tinh Hoa Thánh Linh*10
Bạc*1000000

30.000K

Mảnh G.Cát Lượng*100
Linh Thú Đỏ (Chọn)*1
Đá Tẩy Linh Thú*10000
Bạc*1500000

50.000K

Mảnh G.Cát Lượng*100
Tham Tướng Đỏ (Chọn)*1
Đạo Thiên Thư*100
Bạc*2000000

Chú thích đạo cụ:
- Rương Chiêu Mộ C (Chọn): Mở rương tùy chọn đạo cụ: Thẻ Chiêu Mộ T.Anh*2, Thẻ Chiêu Mộ Thần Tướng*1, Thẻ Chiêu Mộ Minh Văn*1, Thẻ Chiêu Mộ Linh Thú*1, Thẻ Chiêu Mộ Phù Văn*1, Thẻ Chiêu Mộ Tham Tướng*1.
- Rương Vạn Năng (Chọn): Mở tùy chọn Mảnh Vô Song*1 hoặc Mảnh Vạn Năng*2.
- Mảnh Thần Binh (Chọn): Mở rương chọn nhận Mảnh Thần Binh Vô Song*1 hoặc Mảnh Thần Binh*2.
- Trang Bị Đỏ (Chọn): Mở rương tùy chọn Trang Bị Đỏ
- Minh Văn Đỏ (Chọn): Mở rương tùy chọn Minh Văn Đỏ
- Tướng Tinh Đỏ (Chọn): Mở rương tùy chọn 1 Tinh Hồn Đỏ, dùng tăng sao Tướng Tinh.
- Phù Thạch Đỏ (Chọn): Mở chọn nhận Phù Thạch Đỏ*1.
- Linh Thú Đỏ (Chọn): Mở rương chọn nhận Mảnh Linh Thú Đỏ*60: Hỏa Phụng, Long Quy, Băng Sư
- Tham Tướng Đỏ (Chọn): Mở rương tùy chọn 1 Tham Tướng Đỏ.

4. Quà Top Nạp

- Trong thời gian sự kiện TOP 10 người chơi nạp nhiều nhất sẽ nhận thêm quà

- Thời gian ghi nhận nạp từ: từ 00:00 ngày 17/04 đến 10:00 ngày 26/04 (GMT+7).

- Quà được phát trong vòng 48h sau khi sự kiện kết thúc

Top Thưởng
Top 1 Bộ Phù Văn Đỏ (Chọn)*1
Rương Vạn Năng (Chọn)*150
Mảnh Thần Binh (Chọn)*150
Bạc*10000000
Top 2-3 Phù Văn Kỳ Lân-Chọn*4
Rương Vạn Năng (Chọn)*120
Mảnh Thần Binh (Chọn)*120
Bạc*8000000
Top 4-6 Phù Văn Kỳ Lân-Chọn*2
Rương Vạn Năng (Chọn)*80
Mảnh Thần Binh (Chọn)*80
Bạc*6000000
Top 7-10 Phù Văn Kỳ Lân-Chọn*1
Rương Vạn Năng (Chọn)*50
Mảnh Thần Binh (Chọn)*50
Bạc*4000000

Chú thích đạo cụ:
- Bộ Phù Văn Đỏ (Chọn): Mở rương tùy chọn đạo cụ: Mở tùy chọn 1 bộ Phù Văn Đỏ.
- Phù Văn Kỳ Lân-Chọn: Mở rương tùy chọn 1 Phù Thạch [Kỳ Lân Phù Văn].

- Mảnh Thần Binh (Chọn): Mở rương chọn nhận Mảnh Thần Binh Vô Song*1 hoặc Mảnh Thần Binh*2.

5. Quà Bonus

- Trong thời gian sự kiện diễn ra tổng tích nạp đạt 38.000.000đ và 68.000.000đ có thể nhận thêm danh hiệu và khung avatar độc quyền

 + Tích nạp đủ: 38.000.000đ nhận Khung Avatar 2024

 + Tích nạp đủ: 68.000.000đ nhận Danh Hiệu-Đại Gia Chân Đất