Trở về

Đặc Quyền VIP

26-02-2024

Các vị Chủ Nhân thân mến,

Chân Nhi xin thông báo nội dung Đặc Quyền VIP mà các Chủ Nhân có thể nhận được khi tham gia Mãnh Tướng Xuất Chiến

Khi thanh toán trực tiếp hoặc sử dụng Vé Nạp để mua các gói quà trong game sẽ nhận được EXP VIP tương đương:

Mệnh Giá Nạp Trực Tiếp Mệnh Giá Nạp Web
(Vé Nạp)
EXP Chí Tôn nhận được
25.000 đ 20.000 đ 60
49.000 đ 40.000 đ 120
79.000 đ 60.000 đ 180
99.000 đ 80.000 đ 250
129.000 đ 100.000 đ 300
229.000 đ 180.000 đ 600
249.000 đ 200.000 đ 680
379.000 đ 300.000 đ 980
499.000 đ 400.000 đ 1280
779.000 đ 600.000 đ 1980
1.199.000 đ 900.000 đ 2880
1.299.000 đ 1.000.000 đ 3280
2.499.000 đ 2.000.000 đ 6480

Nạp web tại: https://pay.acegame.vn/Game/a832

Lưu ý: Cần chọn gói vé với mệnh giá đúng với giá gói quà ingame

Trong trò chơi, các Chủ Nhân có thể theo dõi chi tiết cấp vip và quà vip tại giao diện Đặc Quyền Nạp --> chọn Quà Nạp nhé

Chi tiết cấp vip và quà vip

Cấp VIP Ingame KNB Cần VND Quà Vip
1 60 20.000 đ Thẻ Chiêu Mộ Tinh Anh x2
Thẻ Tăng Sổ Tay x10
Bạc x200,000
2 300 100.000 đ Thẻ Chiêu Mộ Tinh Anh x3
Rương Trang Bị-Cao x8
Bạc x300,000
3 1000 333.333 đ Thẻ Chiêu Mộ Tinh Anh x5
Trang Bị Tím (Chọn) x3
Bạc x500,000
4 2000 666.667 đ Khung Avatar VIP-I
Thẻ Chiêu Mộ Tinh Anh x10
Đá Tinh Luyện-IV x50
5 5000 1.666.667 đ Trang Bị Cam (Chọn) x1
Thẻ Chiêu Mộ Tinh Anh x20
Bạc x800,000
6 10000 3.333.333 đ Dấu Chân- Xích Viêm Nghiệp Hỏa x1 (độc quyền)
Trang Bị Cam (Chọn) x2
Bạc x1,000,000
7 15000 5.000.000 đ Mảnh Vạn Năng x50
Trang Bị Cam (Chọn) x3
Bạc x1,200,000
8 20000 6.666.667 đ Khung Avatar VIP-II
Trang Bị Đỏ (Chọn) x1
Đan Bồi Dưỡng x200
Bạc x1,500,000
9 30000 10.000.000 đ Rương Đá Lv.7 x2
Mảnh Vạn Năng x50
Đá Tinh Luyện-IV x300
Bạc x1,800,000
10 50000 16.666.667 đ Khung Avatar VIP-III
Mảnh Thần Binh (Chọn) x60
Đá C.Hóa Thần Binh-IV x30
Bạc x2,000,000
11 100000 33.333.333 đ Mảnh Gia Cát Lượng x150 (độc quyền)
Rương Đá Lv.8 x1
Đan Bồi Dưỡng x3000
Bạc x5,000,000
12 200000 66.666.667 đ Mảnh Gia Cát Lượng x150 (độc quyền)
Bối Sức - Vương Giả Chí Tôn x1 (độc quyền)
Mảnh Thần Binh Vô Song x60
Đá Rèn Hồn Thần Binh-I x100
Bạc x6,000,000
13 300000 100.000.000 đ Mảnh Gia Cát Lượng x150 (độc quyền)
Thời Trang - Gia Cát Lượng (độc quyền)
Đá Thức Tỉnh x50
Đan Bồi Dưỡng x3000
Bạc x7,000,000

 

------------------------------

MÃNH TƯỚNG XUẤT CHIẾN - PK THIÊN BIẾN - WINNER NẮM THIÊN CƠ