Trở về

Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi

28-02-2024

1. Quà Nạp Đầu

Nạp đầu bất kỳ tặng quà liên tục 3 ngày. Tích lũy đủ 980 KNB và 3280 KNB kích hoạt thêm thưởng cao cấp.

Tích Nạp Ngày Thưởng Số lượng

1 KNB

Ngày 1

Mảnh T.Thượng Hương 120
Đan Bồi Dưỡng 100
Bạc 100000

Ngày 2

Mũ Trục Nhật 1
Giáp Trục Nhật 1
Giày Trục Nhật 1

Ngày 3

Kiếm Trục Nhật 1
Dây Trục Nhật 1
Nhẫn Trục Nhật 1

980 KNB

Ngày 1

Mảnh T.Thượng Hương 120
Đan Bồi Dưỡng 500
Bạc 200000

Ngày 2

Mũ Hỏa Lẫm 1
Giáp Hỏa Lẫm 1
Giày Hỏa Lẫm 1

Ngày 3

Kiếm Hỏa Lẫm 1
Dây Hỏa Lẫm 1
Nhẫn Hỏa Lẫm 1

3280 KNB

Ngày 1

Mị Lực Thanh Xuân 1
Đá Tinh Luyện-IV 50
Đan Bồi Dưỡng 100

Ngày 2

Mảnh T.Thượng Hương 240
Đá Tinh Luyện-IV 50
Đan Bồi Dưỡng 100

Ngày 3

Thẻ Chiêu Mộ Thần Tướng 20
Đá Tinh Luyện-IV 50
Đan Bồi Dưỡng 1000

2. Tặng KNB x5

Ưu đãi gói 129K và 779K tặng x5 KNB cùng nhiều đạo cụ giá trị. Ưu đãi chỉ mở bán 1 lần duy nhất / 1 nhân vật.

Đề cử mua Quà KNB X5 giá 779K, kích hoạt thưởng nạp đầu với ưu đãi lớn nhất!

Giá gói Thưởng Số Lượng

129.000 đ

KNB 1500
Bộ TB Tím 1
Đá Tinh Luyện-III 20
Đan Bồi Dưỡng 100

779.000 đ

KNB 10080
Bộ TB Cam 1
Đá Tinh Luyện-IV 60
Đan Bồi Dưỡng 600

3. Tặng X3 KNB Mỗi Mệnh Giá Nạp Đầu

Mỗi mệnh giá gói KNB nạp lần đầu sẽ được tặng x3 KNB

4. Nạp Liên Tiếp

Tích lũy số ngày nạp bất kỳ nhận quà hậu hỉnh liên tiếp trong 30 ngày.

5. Tích Lũy Mua

Mỗi ngày mua gói 129K nhận hoàn trả khủng lên đến 1600%

Tích lũy mua đủ 5 ngày nhận thêm quà giá trị

6. Ưu Đãi Mỗi Ngày - Shop Ngọc Bích

  • Nạp Đầu Mỗi Ngày: Mỗi ngày tích nạp 120 KNB và 680 KNB nhân quà giá trị và rương Ngọc Bích

  • Quà VIP Mỗi Ngày: Mỗi ngày bán các gói ưu 49k, 79k và 229k nhận quà khủng cùng nhiều Rương Ngọc Bích
    Có thể mua nhanh tất cả các gói với giá 249K (giảm 25%)

  • Shop Ngọc Bích: Ngọc Bích nhận từ 2 sự kiện trên có thể dùng để đổi đạo cụ hiếm tại shop gồm: Ngoại Quan - Dấu Chân, Ngoại Quan - Bối Sức, Mảnh Vạn Năng ...

*Mẹo: Mua gói toàn bộ gói ưu đãi với giá giảm 249K sẽ kích hoạt luôn cả 2 gói thưởng tích lũy ngày 120KNB và 680KNB

7. Quà Ngày

Mỗi ngày bán 3 gói 25K, 49K và 79K với nhiều ưu đãi tặng KNB, Mảnh Vạn Năng ...

Chỉ với 499K có thể kích hoạt mua trọn gói tất cả quà trong vòng 7 ngày, ưu đãi giảm đến 50%.

8. Ưu Đãi Hạn Giờ

Khi hoàn thành một số mục tiêu nhất định như tăng cấp, tăng sao tướng, tăng chiến lực ... sẽ kích hoạt các gói ưu đãi bất ngờ với ưu đãi khủng trong thời gian ngắn

Nhanh tay mua ngày kẻo lở!

------------------------------

MÃNH TƯỚNG XUẤT CHIẾN - PK THIÊN BIẾN - WINNER NẮM THIÊN CƠ