Trở về

Chuỗi Sự Kiện Quỹ

28-02-2024

1. Phúc Lợi Thẻ Tháng

Gồm 2 loại Thẻ Tháng Thường và Thẻ Chí Tôn

Loại Thẻ Tháng Thẻ Tháng Thường Thẻ Chí Tôn
Giá 99.000 đ 249.000 đ
Nhận ngay khi mua 250 KNB
250 EXP VIP
680 KNB
250 EXP VIP
Thưởng Mỗi Ngày 660 KNB
3 Hộp Thể Lực-I
1860 KNB
6 Hộp Thể Lực-I
Tổng Thưởng KNB 20050 KNB 56480 KNB
Thời Gian Hiệu Lực 30 Ngày 30 Ngày

*2 loại Thẻ Tháng được cộng dồn, sau khi kích hoạt Thẻ Tháng sẽ được nhận thêm thưởng khi mua Quà Nạp.

Cứ kích hoạt 1 loại Thẻ Tháng nhận thêm thưởng KNB

2. Quà Cấp

Đạt cấp nhận định nhận được thưởng cơ bản. Mua gói Hào Hoa kích hoạt thêm gói quà khủng

3. Quỹ Trưởng Thành

Đạt cấp chỉ định nhận thưởng KNB. Mua gói Quỹ nhận thưởng thêm nhiều KNB

4. Quỹ Chính

Vượt ải PB chính chỉ định nhận thưởng KNB. Mua gói Quỹ nhận thưởng thêm nhiều KNB\

5. Quỹ PB Tinh Anh

Vượt ải PB Tinh Ảnh chỉ định nhận thưởng KNB. Mua gói Quỹ nhận thưởng thêm nhiều KNB

6. Quỹ Vượt Ải Trảm Tướng

Vượt ải Trảm Tướng đạt số sao chỉ định nhận thưởng KNB. Mua gói Quỹ nhận thưởng thêm nhiều KNB.

7.Quỹ Đoạt Bảo Kỳ Binh

Vượt số tầng Đoạt Bảo Kỳ Binh chỉ định nhận thưởng KNB. Mua gói Quỹ nhận thưởng thêm nhiều KNB.

8. Chiến Lệnh Nhiệm Vụ Tuần

Hoàn thành nhiệm vụ ngày nhận Sôi Nổi và EXP Chiến Lệnh, cấp chiến lệnh đạt yêu cầu sẽ được thưởng.

Mua Chiến Lệnh nhận ngay 300 KNB và nhận thưởng Hào Hoa

5:00 thứ 2 hàng tuần sẽ cài lại Chiến Lệnh.

------------------------------

MÃNH TƯỚNG XUẤT CHIẾN - PK THIÊN BIẾN - WINNER NẮM THIÊN CƠ